Lecture: Prof. Pirmin Stekeler-Weithofer: A Hegelian Logic of Us

You are kindly invited to the lecture given by Prof. Pirmin Stekeler-Weithofer (Universität Leipzig), “A Hegelian Logic of ‘Us’: Implicit Forms and Explicit Representations of Actions and Practices“. The lecture will be held on May 14, 14:00, Faculty of Arts (Charles University), nám. Jana Palacha 2, room no. 225V.

Abstract:

In order to understand Hegel’s gnomic oracle according to which the I is a We, the notion of a personal subject is explained by its competence to perform personal roles in a pre-given partition of roles. Explicit divisions of labour by contractual promises are special cases that presuppose the general case of an already established social practice. On the other hand, methodical individualism is right to stress that we actualize joint intentions only via corresponding instantiations. In performing our parts, we form a plural subject, a we-group. The result of what each of us does is what we do, and the generic We turns into the generic I.

CFP: Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective

Organized by: The Faculty of Arts, Charles University, Prague (KREAS project)

September 18–21, 2019, venue: Kampus Hybernská

Keynote Speakers

Axel Hutter, Ludwig-Maximilians-Universität München

Heikki Ikäheimo, UNSW Sydney

David James, The University of Warwick

Ian James, University of Cambridge

Jean-François Kérvegan, Université Paris 1

Ladislav Kvasz, Charles University

Arto Laitinen, University of Tampere

Arvi Särkelä, University of Lucerne

Christian Schmidt, University of Leipzig

Pirmin Stekeler-Weithofer, University of Leipzig

Benno Zabel, University of Bonn

Abstract

Starting with early modern philosophy, there is an increased awareness of self-reflexivity as a distinctive mark of rationality and human consciousness. In Hegel’s comprehensive assessment, this self-reflexivity gains a new twist in comparison to Cartesian and Kantian subjectivism by relating to the social world and its institutions in their historical development: Personal and inter-subjective structures, synchronically analyzed in Kant’s transcendental reflections, change into self-creative or autopoietic forms. In the resulting dialectic between the (transcendental) I that is a We and the We that is an I (since joint developments depend on individual actions), i.e. between the ontogenetic (individual) and phylogenetic (institutional) levels, Hegel invites us to treat self-creativity altogether as a social and cultural enterprise, known also under the title of Bildung. We are the self-creating, and self-created, personal subjects of our own educations.

In modern times, Niklas Luhmann’s autopoietic conception of “social systems” draws on this insight by treating whole domains of institutions, such as religion, art or science, not just as fulfilling particular natural (biological or social) needs, but as constituted in an immanent, and not transcendent, manner. Modern social structures are operationally closed to some degree and have, as such, a kind of eigen-value and separate life. This does not mean that they are blind to the spheres beyond their boundaries, but that they access the other spheres almost exclusively from inner perspectives by casting these spheres in their own categories.

This self-narrative, autopoietic form of institutions and their internal knowledge denies the myths in allopoietic (global, theological, metaphysical) narratives and goes hand in hand with an overall pluralization of world views. As such, it calls for an analysis of the inner narratives in the different fields of human spirit, such as art, religion or the sciences, particularly with respect to literature as a prototypical form of narrativity.

The resulting plurality of narrations, i.e. the various perspectives from which the autopoietic structure of experience might be assessed, is the main objective of our conference. We aim to develop the concepts of autopoiesis and narrativity as essentially linked to modern thought from Hegel to Luhmann in order to understand the subjective and objective structures of human thought from varieties of perspectives in various fields of experience, including the social and exact sciences, art, didactics, etc. As self-reflective enterprises, they are all working with the narrative structures of texts or media, written literature, and corresponding canons.

The conference will be divided into four sections corresponding to the following four perspectives:

A) Theoretical Background

In this section, the participants are welcome to reflect upon the theoretical backgrounds of autopoiesis. Papers dealing with the relation of self-reflexivity, autopoiesis, and narrativity are welcome. Authors may focus on the key concepts linked to autopoiesis and reflexivity, such as difference, paradox, complexity, self-observation, narrativity, or Bildung, among others.

B) Institution and State

Authors may relate to the concept of self-reflexivity, autopoiesis and operational closure to modern (or contemporary) phenomena, such as the emergence of the market and public sphere, modern political structures and conflicts and crisis arising thereof. Papers dealing with the concept of self-reflective modernity and the educational system are equally welcome.

C) Narrativity and Art

Participants may reflect upon the concept of narrativity and self-reflexivity as related to literary genres, music, fine arts, and architecture. They are welcome to reflect upon the status of art in modernity and may elaborate on the meaning and relevance of what has been coined as the ‘death of art’ in modernity.

D) Religion, Modernity, and Self-Reflexivity

Those interested in contributing to the section of religion might reflect upon the concept of myth in contemporary culture and its connection to the concept of narrativity. A broad spectrum of possible topics opens up when taking into consideration the status of modern religion and secularization. Participants may as well want to reflect on the concept of self-reflexivity, identity, and religious conflicts.

Preliminary Programme

Conference Venue

Campus Hybernská, rooms 2D, 3D. Please note that you have to pass through the yard.

Submission

Paper proposals may be sent until May 20, 2019 to the following e-mail address: autopoiesis.prague@gmail.com. The conference committee will issue acceptance/refusal notification by June 17, 2019. Paper proposals should include a title, an abstract (500 words, please indicate the section), affiliation, e-mail address, and phone number. Paper presentations will have a maximum duration of 30 minutes. The conference language will be English. Selected conference papers are to be published in a collected volume.

Program Committee: Vojtěch Kolman, Tereza Matějčková, Pirmin Stekeler-Weithofer, Eva Voldřichová-Beránková

Organizational Committee: Tomáš Hanzal, Matěj Veselský

The organization of the conference is supported by

The European Regional Development Fund-Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

Ženství – ironie obce

Čtvrtý workshop výzkumné skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě.

Ženství ‒ ironie obce

pátek 11. 1. 2019, 14:15, nám Jana Palacha 2, místnost 217

program zde

záznam zde

Ve srovnání s muži se ženy vyznačují nižší schopností abstrakce, sluší jim to v domácnosti a jsou ztělesněním citových předstupňů duchovnosti. Proto nepřestávají hledat lásku a hodiny si dokáží vyprávět o vztazích. Ze své podstaty jsou pasivní. Přesto je dobré dopřát jim trochu vzdělání, nezapomínejme, že mají vychovávat naše děti. Hegel si za tyto názory vysloužil přízvisko „hrobník ženské emancipace“.
Fakt, že žil v devatenáctém století, zde přitom nemá velkou váhu. Své mládí prožil v revoluční době, v níž Schelling, Schlegel nebo Schleiermacher vymýšleli, jak zapojit co nejvíce žen do veřejného i osobního života. Je zde však přinejmenším jeden doklad toho, že ani Hegel nezůstal revolučním zápalem netknut. Ve Fenomenologii ducha vystupuje Antigona, která se rozchází s archetypem starostlivé matky: je agresivní, odmlouvá mužům a svou svéhlavostí vyprovokuje pád řeckého světa. Podle Hegela se jí nelze divit: Jestliže jsou ženy vyloučeny z veřejnosti, hledají si podloudně způsoby, jak svou moc uplatnit. A jak ji uplatňují? Manipulují muži, kteří se vedeni svým abstraktním myšlením upínají k principům státu, aby pak díky své naivitě podlehli ženské mafii s její sítí rodinných a biologicky podmíněných vazeb.

Cílem workshopu je rozebrat Hegelův citát právě ve vztahu k tenzím, které buduje jeho filosofie. Jak se k sobě mají tvrzení, že antická a jakákoli společnost založená na nerovném vztahu muže a ženy si padnout zasluhuje, s Hegelovým podáním ženy jako předurčené k péči o muže, děti a krb. Jak se Hegelovi daří v současné feministické filosofii? Nalézáme spojení ženy a ironie i v jiných kulturních a náboženských tradicích? A lze vůbec hovořit o „ženách“, nebo musíme připojovat jména a adresy dotyčných?

Workshop se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Workshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.

What is HIP about?

What is the purpose of interdisciplinary research other than a coincidental junction of disparate points of view concerning the same subject? Hegel offers a differentiated answer: it is Bildung. This process does not amount only to the specific form of enlightened education—even though this was undoubtedly one of the many goals of Hegel, especially in his role as rector and administrator. As a matter of self-cultivation, the idea of Bildung also invites us to look at knowledge as a self-developing and self-correcting exercise by which we gain freedom in both the political and cognitive sense of the word. As such, we can never simply rely on the authority of some specific form of government or scientific approach to the world, but treat worldly phenomena as speaking for themselves, which is the maxim that Goethe influentially phrased in his Farbenlehre. In fact, Hegel’s phenomenological method accords almost literally and quite deliberately with Goethe’s goal, discussing Newton’s mathematical physics alongside Sophocles’ Antigone, recent phrenological research, theories of state or the principles of Christian religion.

Taking inspiration from this endeavour, the research group Hegel in Interdisciplinary Perspective (HIP) commits its members to elaborate on this multidimensional approach not just for the interdisciplinarity’s sake, but as a way of contributing to the “philosophy as its own age comprehended in thought.”