V Karolinu vyjde v roce 2022 kniha Devouring One’s Own Tail věnovaná autopoietickému (tedy hegelovsko-luhmannovskému) pojetí zkušenosti

Z našich autorů se v knize nacházejí texty Evy Voldřichové Beránkové, Terezy Matějčkové, Vojtěcha Kolmana, ale také Josefa Vojvodíka, Ondřeje Slačálka, Miroslava Petříčka a dalších.