Ženství – ironie obce

Čtvrtý workshop výzkumné skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě.

Ženství ‒ ironie obce

pátek 11. 1. 2019, 14:15, nám Jana Palacha 2, místnost 217

program zde

záznam zde

Ve srovnání s muži se ženy vyznačují nižší schopností abstrakce, sluší jim to v domácnosti a jsou ztělesněním citových předstupňů duchovnosti. Proto nepřestávají hledat lásku a hodiny si dokáží vyprávět o vztazích. Ze své podstaty jsou pasivní. Přesto je dobré dopřát jim trochu vzdělání, nezapomínejme, že mají vychovávat naše děti. Hegel si za tyto názory vysloužil přízvisko „hrobník ženské emancipace“.
Fakt, že žil v devatenáctém století, zde přitom nemá velkou váhu. Své mládí prožil v revoluční době, v níž Schelling, Schlegel nebo Schleiermacher vymýšleli, jak zapojit co nejvíce žen do veřejného i osobního života. Je zde však přinejmenším jeden doklad toho, že ani Hegel nezůstal revolučním zápalem netknut. Ve Fenomenologii ducha vystupuje Antigona, která se rozchází s archetypem starostlivé matky: je agresivní, odmlouvá mužům a svou svéhlavostí vyprovokuje pád řeckého světa. Podle Hegela se jí nelze divit: Jestliže jsou ženy vyloučeny z veřejnosti, hledají si podloudně způsoby, jak svou moc uplatnit. A jak ji uplatňují? Manipulují muži, kteří se vedeni svým abstraktním myšlením upínají k principům státu, aby pak díky své naivitě podlehli ženské mafii s její sítí rodinných a biologicky podmíněných vazeb.

Cílem workshopu je rozebrat Hegelův citát právě ve vztahu k tenzím, které buduje jeho filosofie. Jak se k sobě mají tvrzení, že antická a jakákoli společnost založená na nerovném vztahu muže a ženy si padnout zasluhuje, s Hegelovým podáním ženy jako předurčené k péči o muže, děti a krb. Jak se Hegelovi daří v současné feministické filosofii? Nalézáme spojení ženy a ironie i v jiných kulturních a náboženských tradicích? A lze vůbec hovořit o „ženách“, nebo musíme připojovat jména a adresy dotyčných?

Workshop se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Workshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.